about-us-turkish

About us -Turkish

  1. Japonya IPLNET’in Tanıtımı

Japonya Fikri Mülkiyet Hukukçuları Ağı (“IPLNET”) 8 Nisan 2005 tarihinde Japonya Barolar Birliği’nin (“JFBA”) bir projesi olarak kurulmuş bir ulusal hukuk örgütüdür. Amacı hukukçulara ve diğer sektör profesyonellerine fikri mülkiyet hakkında eğitim destekleri ve bilgi kaynakları sağlamak suretiyle Fikri Mülkiyet Hukuku’na ilişkin iletişimi artırmak ve bu alanda verilen hukuk hizmet standartlarını geliştirmektir.

Japon mahkeme usul ve işlemleri üç aşamalı bir yargılama süreci kapsamında, elli (50) yerel mahkeme, sekiz (8) üst mahkeme ve Yüksek Mahkeme tarafından yürütülmektedir. Ne var ki, Tokyo ve Osaka haricindeki yerel mahkemelerin patent, yarı iletken devrelerin faydalı model plan tasarımları ile bilgisayar programı çalışmalarına ilişkin davalarda yargılama yetkisi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Japonya genelinde ortaya çıkan fikri mülkiyet meselelerine ilişkin hukuki ihtiyaçlar, yerel fikri mülkiyet hukukçularının kendi yargı sistemleri dâhilinde çözüm üretmesini, temsil imkânı sağlanmasını ve görüş bildirilmesini gerektirmiştir. Tam da bu noktada, bu alanda hukukçuların birbirlerini desteklemesini ve mesleki bakış açılarını paylaşmasını sağlayacak bir forum oluşturulmak suretiyle deneyim kazanmak isteyen hukukçularla bilgi ve deneyimlerini aktarabilecek hukukçuların bir araya geleceği bir yer olarak IPLNET kurulmuştur.

Böylelikle, Japonya genelinde fikri mülkiyet alanındaki meseleler hakkında hukukçulara ve diğer sektör profesyonellerine yönelik etkili bir iletişim oluşturmak, temel bilgileri ulaştırmak ve eğitim sağlamak IPLNET açısından önem kazanmıştır. Bu durum, bu alandaki profesyonel hukuk hizmetlerinin geliştirilmesi açısından istikrarlı ve güvenilir bir yapı oluşmasına hizmet etmektedir.

Bugün bini aşkın hukukçunun katılımıyla IPLNET ve Üst Mahkeme bulunan yerlerdeki sekiz yerel birimi ((Hokkaido, Tohoku, Kanto-Koshinetsu, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, and Kyusyu-Okinawa)) bünyesinde birçok faaliyet yürütülmektedir. Bu sekiz yerel birim, fikri mülkiyet profesyonellerinin eğitimi ve IPLNET’in tüm ülke çapında gündeme gelen fikri mülkiyet meselelerine ilişkin hukuki yardım taleplerini derhal karşılaması bakımından önemli bir görevi yerine getirmektedir.

IPLNET, uluslararası alanda çalışan fikri mülkiyet hukukçularının eğitimi yanı sıra, 2011 yılında JFBA ile ortak ev sahipliği üstlenilen Japonya ve ABD Fikri Mülkiyeti Hakkında Ortak Hukuk Konferansı ve Avrupa Birleşik Patenti Yargı Sistemi Semineri gibi diğer ülke yargıç ve hukukçuları ile gerçekleştirilen birleşim ve tartışmalar neticesinde fikri mülkiyet hukuk sisteminin gelişimine katkı sağlanmasına yönelik de birçok uluslararası faaliyet gerçekleştirmektedir.

Ayrıca gelecek yıl 10. yılını kutlayacak olan IPLNET, Fikri Mülkiyet Üst Mahkemesi ile birlikte beşten az olmayacak ülke yargıcının katılımı sağlanacak bir sempozyum ile bu ülkelerin her birindeki özel fikri mülkiyet meselelerine ilişkin bir panele de ev sahipliği yapacaktır.

  1. Japonya IPLNET’in Yapısı

Japonya IPLNET, tamamı Japon fikri mülkiyet hukukçularından oluşan binden (1000) fazla üyeye, kırk yedi (47) vilayetten seçilen yetmişe  (70) yakın idareciye, iki (2) denetçiye ve on (10) sekretere sahip bulunmaktadır. Başlıca Japonya IPLNET yönetimi ve sekiz yerel birimi 11 Haziran 2014 itibariyle aşağıdaki şekilde oluşmaktadır:

Başkan: Wataru Sueyoshi (Mr.)
Kıdemli Müdür: Izumi Hayashi (Ms.)
Genel Sekreter: Tomoki Ihara (Mr.)

org_turkis

Japonya IPLNET’e ilişkin ilgi ve sorularınız olması halinde lütfen Japonya IPLNET Kıdemli Müdür Sayın Izumi Hayashi ile irtibata geçiniz. (izumi.hayashi@sakurazakalaw.tokyo)

(2018/10)

aboutus_Turkish