about-us-vietnamese

About us -Vietnamese

  1. Giới thiệu về IPLNET Nhật Bản

Mạng lưới Luật sư Sở hữu Trí tuệ Nhật Bản (“IPLNET”) là một mạng lưới pháp lý quốc gia được thành lập vào ngày 8 tháng 4 năm 2005 bởi một dự án của Liên đoàn Luật sư Nhật Bản (“JFBA”). Mục đích là để thúc đẩy việc truyền thong về Luật Sở hữu Trí tuệ và nâng cao tiêu chuẩn của các dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực này bằng cách cung cấp các khóa đào tạo, hỗ trợ và nguồn tài liệu thông tin cho các vấn đề liên quan đến IP cho các luật sự và cho các tổ chức khác.

Các quy trình tố tụng của Nhật Bản được thực hiện theo hệ thống ba cấp: năm mươi (50) tòa án cấp quận, tám (08) tòa án cấp cao và Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, ngoại trừ cá tòa án cấp quận ở Tokyo và Osaka, các tòa án cấp quận khác không có thẩm quyền đối với các vụ việc về sáng chế, các bản thiết kế ứng dụng của các vòng bán dẫn tích hợp và các chương trình máy tính.

Cùng với đó, nhu cầu pháp lý về các vấn đề IP cũng phát sinh mọi nơi ở Nhật Bản, các luật sư IP tại các địa phương được yêu cầu tư vấn, đại diện và giải quyết các vấn đề này trong phạm vi khu vực tài phán của họ. Đây là lý do để thành lập IPLNET như là một mạng lưới các luật sư trên toàn quốc, những người mà có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ về các vấn đề liên quan đến IP, với các luật sư khác, những người mong muốn có them kinh nghiệm trong lĩnh vực này, bằng cách thiết lập các diễn đàn cho các luật sư trong lĩnh vực này để hỗ trợ nhau và trao đổi các quan điểm học thuật.

Do đó, việc IPLNET có khả năng trao đổi, đào tạo và cung cấp thong tin thiết yếu về các vấn đề liên quan đến IP cho các luật sư và các tổ chức trên khắp Nhật Bản là rất quan trọng. Việc này đã trở thành một cơ chế tin cậy và ổn định để nâng cao các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp tron lĩnh vực này.

Ngày nay, hơn 1000 luật sư hiện đang tham gia IPLNET, và tổ chức này và tám chi nhánh ở địa phương của tổ chức này (Hokkaido, Tohoku, Kanto-Koshinetsu, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, and Kyusyu-Okinawa) đại diện cho tám khu vực có Tòa án Cấp cao đã tổ chức nhiều hoạt động. Tám chi nhánh địa phương này đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo các chuyên gia IP và giúp IPNET có đủ khả năng để đáp ứng trực tiếp các nhu cầu trợ giúp pháp lý về các vấn đề liên quan đến IP trên toàn quốc.

IPLNET đã phát triển các hoạt động quốc tế đa dạng như đào tạo luật sư IP để có thể xử lý các vụ việc quốc tế, và đóng góp vào sự phát triển của hệ thống pháp luật IP thông qua việc trao đổi và thảo luận với các luật sư và thẩm phán từ các quốc gia khác bằng cách đồng tổ chức, cùng với JFBA, Hội nghị Hợp tác Pháp lý Nhật Bản và Hoa kỳ về Sở hữu Trí tuệ năm 2011 và các hội thảo về Hệ thống Tòa án Hợp nhất về Sáng chế của Châu Âu.

Thêm vào đó, IPLNET, sẽ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập vào năm sau, sẽ đồng tổ chức, với Tòa án Sở hữu Trí Tuệ Cao cấp, hội nghị chuyên đề trong đó các thẩm phán IP từ không ít hơn 5 quốc gia sẽ có thảo luận cùng nhau về các vấn đền IP cụ thể ở mỗi nước.

  1. Cơ cấu tổ chức của IPLNET Nhật Bản

IPLNET Nhật Bản gồm có hơn 1000 thành viên, và khoảng 70 giám đốc được bầu lên từ tất cả 47 khu vực quận, hai (2) kiểm toán viên, và hơn 10 thư ký, tất cả đều là luật sư IP Nhật Bản. Ban điều hành chính của IPLNET Nhật Bản tại ngày 11 tháng 6 năm 2014, và 8 chi nhánh địa phương như sau:

Chủ tịch: Wataru Sueyoshi (Mr.)
Giám đốc Cap cấp: Izumi Hayashi (Ms.)
Tổng Thư ký: Tomoki Ihara (Mr.)

org_vietnamese

Nếu bạn có câu hỏi gì hoặc quan tâm đến IPLNET Nhật Bản, hãy liên lạc Cô Izumi Hayashi, Giám đốc Cap cấp của IPLNET Nhật Bản (izumi.hayashi@sakurazakalaw.tokyo).

(2018/10)

aboutus_Vietnamese